WYDANIE ONLINE

7 praktycznych przykładów, aby bezbłędnie wypłacić trzynastkę
Kiedy pracownik zachowuje prawo do trzynastki, chociaż nie przepracował co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy? W jakich sytuacjach podwładny straci prawo do trzynastki? Jak prawidłowo ewidencjonować wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w księgach rachunkowych?  Poznaj odpowiedzi na te inne pytania.  

czytaj więcej »

Pytanie: Na koniec 2016 roku wystąpiły w jednostce budżetowej zobowiązania wymagalne. Czy powstałe zobowiązanie wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy ująć w sprawozdaniu RB-Z w Grupie III w wierszu E4.2 9 (zobowiązanie powstało z tytułu robót, dostaw i usług)? Czy powstałe zobowiązania wymagalne również trzeba wykazać w rocznym sprawozdaniu Rb-UZ w części „B” sekcja B4? Z góry dziękuję za odpowiedź.

czytaj więcej »

Pytanie: Odebrałam 2 stycznia 2017 r. fakturę za gaz dotyczącą sprzedaży w styczniu 2017 roku, z płatnością też wyznaczoną na  styczeń. Faktura została wystawiona 23 grudnia 2016 r. Czy powinnam tę fakturę zaksięgować do okresu rozrachunkowego grudnia 2016, czy stycznia 2017 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Skorygowałam fundusz socjalny (zmniejszenie). Zaksięgowałam: Wn 851 Ma 135 i Wn 130 Ma 4059 (zwrot wydatków). Czy należy dokonać zapisu technicznego ujemnego do konta 130 i 405?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 27 grudnia 2016 r. zaksięgowałem fakturę za książki i wysłałem przelew na kwotę 246 zł. Dnia 3 stycznia 2017 r. otrzymałem przelewem zwrot tej wpłaty, tj. 246 zł. Okazało się, że pracownik wydawnictwa się pomylił. Jak powinny teraz wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przepracował w szkole wiele lat i 31 sierpnia 2016 r. odszedł na emeryturę. Został w dalszym ciągu zatrudniony od 5 września 2016 r. Czy podstawa trzynastki powinna być wyliczona z 8 miesięcy, to jest od stycznia do końca sierpnia? Czy za okres, gdy pracuje już na emeryturze w związku z tym, że nie podjął pracy w „dniu organizacji pracy szkoły, tj. 1 września”, ta trzynastka mu się nie należy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym od 1 stycznia 2016 r. do 10 czerwca 2016 oraz raz na zwolnieniu lekarskim od 4 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. Przy przechodzeniu na świadczenie rehabilitacyjne nie rozwiązała umowy o pracę. Czy świadczenie rehabilitacyjne jest zaliczane do wymaganego 180 dni okresu świadczenia pracy za dany rok w przypadku nierozwiązania umowy o pracę?

czytaj więcej »

Wspólne rozliczenie VAT nie obejmuje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina miejska podjęła wspólne rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami od 1 stycznia 2017 r. Większość jednostek (m.in. szkoły) do końca grudnia 2016 roku nie była zarejestrowana jako podatnicy VAT czynni. Sprzedaż usług dokumentowała na podstawie wystawianych rachunków. W styczniu jedna ze szkół musi skorygować rachunek dotyczący zeszłego roku. Czy gmina powinna wystawić fakturę korygującą z obowiązującą stawką VAT na daną usługę? Czy kwota z rachunku powinna być traktowana jako kwota brutto?

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczna szkoła podstawowa w wyniku centralizacji VAT w gminie od 1 stycznia 2017 r. od świadczonych usług najmu jest obowiązana naliczać VAT. Czy jeśli usługi te świadczy dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na cele edukacyjne, to należy doliczyć 23% stawkę VAT, czy ma tu jednak zastosowanie zwolnienie. Moim zdaniem brak jest podstaw do zwolnienia i należy doliczyć 23% podatku VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel