WYDANIE ONLINE

Lipiec to czas na sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Sprawdź, jak je przygotować
Kierownicy jednostek są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. O czym jeszcze musisz pamiętać?  

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda Powiatowa PSP nałożyła na zakład upomnienie w związku z niedopełnieniem obowiązków ppoż. Czy są to dochody Skarbu Państwa (RB-27ZZ), czy powiatu (czy należy podzielić na 95%  i 5%)? Jak zaksięgować  koszty upomnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, otrzymaliśmy fakturę za naprawę kserokopiarki. Na fakturze widnieją dwie pozycje naprawa i dojazd. Czy prawidłowo postąpię, jeśli zaksięguję dwie pozycje w dwóch paragrafach: 4270 naprawa, a w 4300 dojazd?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. W polityce rachunkowości mamy wprowadzony zapis, że zakupiony olej opałowy odnoszony jest w koszty bezpośrednio po zakupie. Czy w związku z tym należy ustalać stan oleju opałowego na koniec roku? Z góry dziękuję za odpowiedź.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., umieszcza się informację o urlopie macierzyńskim?

czytaj więcej »

Najem z jednoczesnym obciążaniem najemców opłatami za energię cieplną to dwa odrębne świadczenia, tj. najem lokali mieszkalnych oraz dostawa towarów – energii cieplnej – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj skutki tej interpretacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie odpłatności za Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) członka rodziny. W decyzji administracyjnej określono, jaką kwotę ma płacić za pobyt w DPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS), np. 100 zł, a także ile ma płacić członek rodziny, np. 10 zł. Faktura z DPS przychodzi do GOPS na kwotę 110 zł. Rodzina wpłaca na konto GOPS 10 zł. Czy opłata rodziny 10 zł podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7 na podst. art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy o VAT? Jeżeli tak, to co mam wpisać w uzasadnieniu korekty, ponieważ do tej pory nie ujmowałam tej opłaty w deklaracji. Zaznaczam jeszcze, że oprócz decyzji administracyjnej zawarta jest umowa cywilna między GOPS i członkiem rodziny.

czytaj więcej »

wiper-pixel