WYDANIE ONLINE

Poznaj sprawdzone sposoby na to, jak unikać nieprawidłowości w ewidencji na kontach
Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych (gruntów) w sposób uniemożliwiający ustalenie ich wartości początkowej czy pomijanie konta 240 przy rozliczaniu ujawnionych w trakcie inwentaryzacji składników majątkowych – to tylko niektóre błędy w ewidencji księgowej jednostek budżetowych. Sprawdź, jak się przed nimi ustrzec.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego 2.700 zł i wysługi lat 243 zł. Pracownik od 3 do 16 sierpnia 2017 r. był na zwolnieniu lekarskim (przysługuje mu zasiłek opiekuńczy − opieka nad zdrowym dzieckiem, matka dziecka zachorowała). Od 17 do 30 sierpnia 2017 r. pracownik ten przebywa na urlopie ojcowskim. Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego oraz podstawę wymiaru urlopu ojcowskiego? Czy do podstawy wymiaru urlopu ojcowskiego wliczać wysługę lat? Jak rozliczyć wysługę lat za dany miesiąc (jak podzielić wysługę lat na staż oskładkowany oraz staż bez składek)?

czytaj więcej »

Wygasł obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe – poinformował resort finansów. 

czytaj więcej »

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości czy też podatku od środków transportu wzrosną od przyszłego roku o średnio 1,9% w stosunku do obowiązujących obecnie. Minister rozwoju i finansów wydał już obwieszczenie w tej sprawie. Poznaj stawki obowiązujące w przyszłym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Galeria kupuje artykuły spożywcze do sekretariatu, na wernisaże i inne imprezy. W którym paragrafie ująć te wydatki (paragraf 4210 czy paragraf 422)? W którym paragrafie zaksięgować zakup wina na wernisaż?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy księgować zwrot kosztów podróży służbowych w kasie, jeżeli nie była pobierana zaliczka na ten cel?

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowość ośrodka pomocy społecznej otrzymuje listy wypłat świadczenia wychowawczego (500 plus) pomniejszone o potrącenia nienależnie pobranych świadczeń z bieżąco wypłacanego świadczenia wychowawczego. Jak ująć wartość potrącenia  w sprawozdaniu budżetowych Rb-28S? W jakiej kolejności i na którym z kont rozrachunkowych i dochodowym (201, 221, 240, 720) dokonać ewidencji? Czy decyzja  w sprawie uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego jest podstawą księgowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel