WYDANIE ONLINE

Dotacje i ich rozliczenie – 3 przykłady ewidencji na koniec roku budżetowego
Dotacje są to środki podlegające szczególnym zasadom rozliczania, m.in. z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych. Jak ewidencjonować m.in. dotację na przełomie okresów obrachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam dokumenty likwidacji licencji i oprogramowania LN. Dokument LN zawiera licencję i oprogramowanie przyjmowane do wartości niematerialnych i prawnych na przestrzeni kilku lat różnymi dokumentami WN, WNS (czyli były to licencje umarzane stopniowo i jednorazowo). Dokument LN wskazuje wartość zlikwidowanych licencji i umorzonych w 100%. Jak powinny wyglądać księgowania tej operacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w paragrafie 6050 i 6060 księgujemy kwoty netto, a VAT od tych wydatków za środki trwałe w paragrafie 4530? Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Na te paragrafy otrzymałam plan w kwocie brutto. Czy mogę prosić w ramach zarządzenia o przeniesienie VAT z tych z paragrafów na paragraf 4530?

czytaj więcej »

Wraz z początkiem roku jednostki o cechach mikroprzedsiębiorców prowadzące pełną ewidencję VAT zostały objęte obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy gminą scentralizowaną od 1 stycznia 2017 r. W grudniu 2016 roku kupiliśmy kasę fiskalną na potrzeby hali sportowej, gdzie występuje sprzedaż dla osób fizycznych. Faktura za zakup kasy fiskalnej jest wystawiona na szkołę podstawową (jednostka podległa gminie), która sprawuje zarząd nad halą. Dochód ze sprzedaży wpływa na konto gminy, która wystawia faktury. Pierwsza sprzedaż była w styczniu 2017 roku i występuje w każdym miesiącu. Czy można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej w dowolnym miesiącu, np. w listopadzie lub w grudniu 2017 roku? Czy jest jakiś termin, w którym kończy się termin skorzystania z ulgi? Czy ulga ma wystąpić w rejestrze jednostki budżetowej – szkoły, a potem w scentralizowanej deklaracji VAT gminy? Czy od razu w deklaracji VAT gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wynajem sali sportowej przez szkołę na zajęcia sportowe (np. koszykówka) organizowane dla uczniów jest zwolnione z VAT, czy opodatkowane według stawki 23%?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzimy stołówkę szkolną. Sprzedaż obiadów dla nauczycieli i dzieci jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Proszę o odpowiedź, czy sprzedaż posiłków dla administracji i obsługi również jest zwolniona z VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel