WYDANIE ONLINE

Wypełniamy sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku
Do 23 kwietnia 2018 r. składamy sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 roku, które przedstawia sytuację finansową gminy, powiatu bądź województwa. Przygotowując to sprawozdanie, trzeba pamiętać o zmianach wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

czytaj więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania. Od 1 lipca 2020 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte jednostki sektora finansów publicznych. Projekt dotyczący utworzenia PPK zakłada, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy poniosą koszty dodatkowych składek, które będą odkładane i wypłacane po osiągnięciu 60. roku życia. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam jednostkę budżetową. Na co zwrócić uwagę, wypełniając kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy dekretując listę płac, właściwym jest użycie dla wypłacanych w imieniu ZUS zasiłków chorobowych paragrafu 4110? Czy może powinno się zastosować paragraf 4010, skoro jest to element wynagrodzenia pracownika? Jak powinna wyglądać w ciągu roku ewidencja księgowa listy płac z wypłaconym zasiłkiem chorobowym, aby zachować zgodność z założeniami przyjętymi w planie finansowym dla paragrafu 4010 i 4110 i jednocześnie mieć możliwość ustalenia na bieżąco ewentualnych oszczędności w związku przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich?

czytaj więcej »

Czy miasta na prawach powiatu zapłacą VAT od wywłaszczenia z gruntu w zamian za odszkodowanie? Jest już opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE. Wkrótce wyrok.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną obliczamy VAT proporcją i prewspółczynnikiem. Przy obliczaniu prewspółczynnika do licznika wpisujemy roczny obrót z działalności galerii, a do mianownika wszystkie dochody uzyskane przez galerię. W dochodach uzyskanych przez nas mamy także zaksięgowane „rozliczenia w czasie otrzymanych dotacji na inwestycje”. Czy kwota tych rozliczeń też powinna być ujęta w mianowniku? Jak zaokrąglić prewspółczynnik 9,2%?

czytaj więcej »

wiper-pixel