WYDANIE ONLINE

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki oświatowej – jak powiązać z ewidencją księgową
Na jakiej podstawie sporządzić sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S, jakie dane zawiera sprawozdanie Rb-34S, o czym musisz pamiętać, sporządzając sprawozdania Rb-N i Rb-Z. Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania, skorzystaj z naszych przykładów.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa wykazuje na koncie rozrachunkowym rozliczeń VAT naliczonego kwotę do rozliczenia, np. na koniec marca, która będzie ujęta do rozliczenia w deklaracji podatkowej za kwiecień (deklaracja cząstkowa składana do organu). W tym czasie należy złożyć kwartalne sprawozdanie Rb-N. Czy powinniśmy wykazać kwotę podatku naliczonego w sprawozdaniu Rb-N, czy też nie i traktować to jako rozrachunki wewnętrzne?

czytaj więcej »

Pytanie: Państwowe Gospodarstwo Wodne obciążyło nas (tj. samorządową jednostkę budżetową) opłata stałą za usługi wodne na podstawie art. 271 ust.1 ustawy Prawo wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym. Jakich należy dokonać księgowań w związku z tą opłatą oraz do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej sklasyfikować ten wydatek?

czytaj więcej »

Nowe rozwiązania w zakresie VAT, które wchodzą  w życie od 1 lipca 2018 r.  spowodują w JST kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT.  Już dziś przygotuj się do zmian w VAT.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych. O jakich zmianach musisz wiedzieć? Wyjaśniamy na przykładach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Przebieg zatrudnienia przedstawia się następująco:Zatrudnienie od 04.09.2017 do 31.08.2018 r.Zwolnienie lekarskie  od 25.09.2017 do 25.03.2018 r.Świadczenie rehabilitacyjne od 26.03.2018 do 23.07.2018 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel