WYDANIE ONLINE

Sprawdź na przykładach, jak poprawnie ewidencjonować koszty rodzajowe
Na kontach zespołu 4 nie księgujemy kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. Skorzystaj z podpowiedzi eksperta, aby bezbłędnie ująć zdarzenia na kontach: od 400 do 405, 409 i 490.

czytaj więcej »

Pytanie: Na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej bank zaksięgował kwotę 9,21 zł tytułem „Opłata za duplikat karty dużej rodziny”. Czy kwota ta jest dochodem ośrodka pomocy społecznej? Kiedy należy go odprowadzić? W którym paragrafie zaksięgować: 069, 097 czy może 083? Kiedy i na jakiej podstawie dokonać przypisu? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takiej wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wykonanie ekspertyzy nurka części podwodnej falochronu po kolizji ze statkiem? W paragrafie 4390 czy 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: Od nie dawna prowadzę księgowość kasy zapomogowo pożyczkowej. Na koniec roku: a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowego wynosiły 82,73 zł, b) opłata za prowadzenie rachunku - 24 zł, c) podatek - 15,74 zł. Różnica wychodzi na plus w kwocie 42,99 zł. Jak mam przeksięgować tę kwotę na fundusz rezerwowy? W jakiej kwocie po stronie podatku, a w jakiej kwocie po stronie opłaty za prowadzenie rachunku?

czytaj więcej »

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające współdzieloną płatność zawierają system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Na jakie korzyści może liczyć Twoja jednostka 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna powinna ewidencjonować każdą transakcję na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, tzn. gotówkową i dokonywaną przelewem? Szkoła prowadzi stołówkę, bursę, schronisko szkolne. Czy jest możliwe ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej tylko w schronisku szkolnym? W bursie zakwaterowanie uczniów jest dokumentowane fakturą, a posiłki w stołówce szkolnej są sprzedawane tylko uczniom i pracownikom.

czytaj więcej »

wiper-pixel