WYDANIE ONLINE

6 najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach. Pokarzemy Ci, jak ich unikać
Wykazywanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby sprawnie i bez kłopotów przygotować sprawozdania w Twojej jednostce.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli pracownica przebywa na urlopie wypoczynkowym zaraz po rodzicielskim do 19 czerwca, to jakich formalności trzeba dopełnić (pracownik, pracodawca), aby pracownica mogła iść od razu po urlopie na urlop wychowawczy? Jak długo może na nim przebywać?

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do przepisów art. 236 ustawy o finansach publicznych. Już teraz sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem księgowym w ośrodku pomocy społecznej i mam dylemat, pod jaką datą powinno się zaangażować środki tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: w styczniu, kiedy to wprowadzany jest plan finansowy? Czy powinno to nastąpić w momencie opracowania planu przez komisję do spraw zakładowego funduszu socjalnego, a może w miesiącach, kiedy następuje faktyczne przekazanie środków, czyli w maju i we wrześniu? Proszę o rozpisanie na kontach przebiegu ewidencji księgowej odpisu w ciągu roku budżetowego.  

czytaj więcej »

System podzielonej płatności, który obowiązuje od 1 lipca 2018 r., może u podatników podatku od towarów i usług prowadzić do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT, co nie będzie obojętne dla płynności finansowej niektórych podmiotów. W jednostkach samorządu terytorialnego będzie niewiele takich sytuacji, ale warto wiedzieć, że ustawa przewiduje prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak będzie wyglądał mechanizm podzielnej płatności u podatników, którzy posiadają wiele jednostek organizacyjnych i wiele rachunków bankowych w różnych bankach? Czy w takim przypadku bank otworzy dodatkowe rachunki VAT w każdej jednostce (szkoły, przedszkola, ośrodki sportowe, komunikacja miejska, ośrodek pomocy społecznej), czy też jeden rachunek VAT wspólny dla całej gminy? Jak wówczas będzie wyglądało scentralizowane rozliczenie VAT? Czy Gmina i wszystkie jej jednostki będą zmuszone do korzystania z usług tego samego banku? 

czytaj więcej »

wiper-pixel