WYDANIE ONLINE

Do kont zespołu 3 – „Materiały i towary” trzeba prowadzić ewidencję szczegółową dostosowaną do potrzeb gospodarki materiałowej oraz obowiązującej sprawozdawczości, umożliwiającą jednocześnie rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im zapasy.Operacje gospodarcze ewidencjonowane na tych kontach prezentujemy również w sprawozdaniach budżetowych.

czytaj więcej »

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Od 1 października 2018 r.  zmienia się kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa raz w roku wypłaca świadczenie (nazwane w regulaminie wewnętrznym ZFŚS-świadczeniem urlopowym). Świadczenie wypłacane jest w czerwcu i niezależnie od tego czy ktoś wykorzystał czy też nie 14 dni urlopu. Zatrudniamy poniżej 50 osób. Czy takie działanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel