WYDANIE ONLINE

W październiku jednostki składają sprawozdania Rb-Z (jednostkowe, łączne i zbiorcze) za III kwartał 2018 roku. Sprawdź, jakie dane wpisać w poszczególnych rubrykach formularza. Skorzystaj z przykładowo wypełnionego Rb-Z.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na sfinansowanie inwestycji w wysokości 80.000 zł. Dotację otrzymamy po okazaniu częściowych faktur VAT. Po otrzymaniu pierwszej faktury w wysokości 1.8450 zł brutto otrzymaliśmy na nasze konto 15.000  zł dotacji. VAT ujmujemy w rozliczeniu w swojej jednostce. Następnie opłaciliśmy kontrahentowi fakturę w kwocie brutto. W jaki sposób zaksięgować te wszystkie operacje i w którym paragrafie ująć? Czy zapłaconą kwotę netto ujmujemy na konto 800, a różnicę w wysokości VAT na 740?

czytaj więcej »

Projekt nowej Ordynacji podatkowej zakłada utworzenie Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. Ma to zapewnić samorządowym organom podatkowym wsparcie. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości czy też podatku od środków transportu wzrosną od przyszłego roku średnio o 1,6% w stosunku do obowiązujących obecnie. Minister finansów wydał już obwieszczenie w tej sprawie. Poznaj stawki obowiązujące w przyszłym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę z Niemiec za usługę subskrypcji licencji oprogramowania, z której podatek VAT należy rozliczyć z odwrotnym obciążeniem. Usługa dotyczy okresu od 16 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r., dostarczona została w trybie online 16 maja 2018 r. i opłacona przelewem 29 czerwca 2018 r. Z jaką datą rozpoznać należy obowiązek podatkowy wynikający z importu usług i naliczyć podatek VAT należny urzędowi skarbowemu?

czytaj więcej »

Jednostka zamierza dofinansować wypoczynek dla dzieci pracowników. Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia z PIT. Poznaj wyjaśnienie dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Pytanie: Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej odwołał się do SKO w związku z wydaną decyzją o odpłatności Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzymał dofinansowanie dla DPS po swojej stronie. Czy miał takie prawo jeśli tak to proszę podać podstawę prawną.

czytaj więcej »

wiper-pixel