WYDANIE ONLINE

Przygotuj bezbłędnie sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartał 2018 roku
Jednostki bezpośrednio realizujące zadania składają jednostkowe sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2018 roku najpóźniej do 1 lutego 2019 r. Z kolei zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają czas na złożenie sprawozdań łącznych za ten okres w terminie do 7 lutego 2019 r. Sprawdź na przykładzie, jak poprawnie przygotować Rb-ZN.

czytaj więcej »

Gmina nie jest zobowiązana do stosowania prewspółczynnika VAT w celu odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z transportem zbiorowym – orzekł WSA.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy wykupioną prenumeratę na publikacje o tematyce księgowej. Czy jednostka może odliczyć VAT z faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, mamy wątpliwości w kwestii prawidłowości prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych w zakresie zmiany kosztów uzyskania przychodu od 2019 roku przy rozliczaniu wydatków związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych. Czy kwotę kosztów, które w rozumieniu wprowadzanych zmian nie stanowią kosztów podatkowych, a zatem nie są kosztami uzyskania przychodów, należy ewidencjonować/wydzielać na odrębnych kontach księgowych? Czy z 50% VAT naliczonego, który w rozumieniu przepisów ustawy o VAT nie podlega odliczeniu, również należy wyodrębnić kwotę, która nie stanowi kosztu podatkowego? Jednostka rozlicza VAT naliczony związany z zakupami według prewspółczynnika oraz współczynnika. W wyniku stosowania tych wskaźników z pozostałych 50% VAT naliczonego odliczeniu podlega tylko część tej kwoty/określony procent. Czy z pozostałej, nieodliczonej części VAT naliczonego również należy wyodrębnić kwotę, która nie stanowi kosztu podatkowego? Jednocześnie wyjaśniamy, że jednostka jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto jednostka została zwolniona z CIT na podstawie art. 6 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych. Samochody, których dotyczy pytanie, są własnością jednostki, figurują w ewidencji środków trwałych oraz są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością.

czytaj więcej »

Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały  uregulowane gotówką, czy też przelewem.  

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to też wzrost kwot grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. Poznaj aktualne stawki.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt zmian w VAT przewiduje, że w przyszłym roku pojawi się nowa matryca stawek VAT. W niektórych przypadkach stawki VAT mogą wzrosnąć. Poznaj konsekwencje nowych przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek za wysługę lat powinien być pomniejszony za czas urlopu bezpłatnego? Czy odpis na ZFŚS ma być pomniejszony za czas urlopu bezpłatnego oraz za czas zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym członkiem rodziny, jeśli zatrudniamy mniej niż 20 pracowników i zasiłek opiekuńczy płaci ZUS? Czy jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a dodatek za wysługę lat należy się za ten czas, to czy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinno się wliczyć cały dodatek za wysługę lat (bez pomniejszenia za czas zwolnienia lekarskiego)?

czytaj więcej »

wiper-pixel