WYDANIE ONLINE

Wypełniamy sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 2018 rok
 Już czas na przygotowanie rocznego sprawozdania uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Skorzystaj z przykładu, aby prawidłowo przygotować te sprawozdania.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała do zapłaty grzywnę od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w wysokości 1.000 zł, do tego koszty obejmujące czynności egzekucyjne w wysokości 68 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł. Jak prawidłowo zaksięgować te koszty?

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Od strony praktycznej nie dotyczą jedynie podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego. Podatnicy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinni przygotować się na wiele nowych obowiązków, które mogą ich dotyczyć.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie (§ 612) na kwotę 14.000 zł zwiększa wartość budynku? Czy może trzeba amortyzować jako odrębny środek trwały?

czytaj więcej »

W stosunku do należności rozłożonych na raty zostają ustalone nowe terminy zapłaty. Podlegają więc wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S jako należności, a nie jako zaległości.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach porozumienia z jedną z firm nasza jednostka budżetowa otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5.000 zł. Kwota ta została przelana na konto dochodowe jednostki. Następnie pieniądze zostaną przekazane do jednostki nadrzędnej. Jak zaksięgować powyższą operację? Według mnie będzie to: Wn 221 „Wpływy z różnych dochodów”, Ma 760 „Darowizna” 130 § 970, Ma 221, Wn 222, Ma 130.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w jednostce budżetowej zwolnionej z VAT. Jednostka sprzedała złom, a otrzymane pieniądze przyjęłam do kasy pogotowia na podstawie kwitariusza przychodowego. Następnie odprowadziłam pieniądze przez bank na konto dochodowe jednostki. Jak prawidłowo zaksięgować daną operację? Dodam, że faktura jest z odwróconym VAT, Wn 101, Ma 221, Wn 141 Ma 101, Wn 130, paragraf 970 Ma 141.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy utworzony rachunek VAT. Jesteśmy jednostką budżetową i w związku z centralizacją sporządzamy cząstkową deklarację VAT. Posiadamy wyodrębniony rachunek dochodowy i wydatkowy. W ostatnim czasie naszą fakturę nabywca opłacił, skorzystawszy z metody mechanizmu podzielnej płatności. Aby środki zgromadzone na rachunku VAT nie gromadziły się, nasza jednostka opłaciła fakturę, zastosowała split payment. Takie rozwiązanie zostało zasugerowane przez urząd skarbowy. Jak będą przebiegały księgowania wszystkich operacji gospodarczych związanych z otrzymaną płatnością naszej faktury i dokonaną płatnością faktury kontrahentowi przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności od momentu wpływu środków na rachunek podstawowy i rachunek VAT po wypływ tych środków z tych rachunków? Wyciąg bankowy dotyczący rachunku VAT otrzymujemy na koniec miesiąca.Nasza jednostka wystawiła fakturę w kwocie brutto 98 zł, w tym VAT 18,33 zł. Kontrahent opłacił fakturę, zastosowawszy MPP. Na rachunek dochodowy jednostki wpływa kwota 98 zł, następnie z rachunku dochodowego przelewany jest na rachunek VAT podatek w wysokości 18,33 zł. W dalszej kolejności nasza jednostka dokonuje płatności faktury w kwocie brutto 184,50 zł, w tym VAT 34,50 zł przy zastosowaniu MPP. W związku z czym z rachunku VAT zostaje przelana kwota 18,33 zł na rachunek wydatkowy. Prosiłabym o podanie schematu księgowego w ramach podanego przykładu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie wiele zmian w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz w prawie podatkowym. Poniżej zamieszczamy zestawienie najważniejszych modyfikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki pełny kod zastosować, zgłaszając pracownika do ubezpieczeń społecznych, w przypadku kiedy posiada znaczny stopień niepełnosprawności i pobiera rentę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest w ciąży. Miała podpisaną umowę na czas określony do 31 grudnia 2018 r. Termin porodu to 9 kwietnia 2019 roku. Umowa na mocy prawa przedłuża się do dnia porodu. Czy pracodawca powinien wystawić nową umowę do czasu porodu, czy obowiązuje ta zawarta do 31 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel