WYDANIE ONLINE

Podpowiadamy, jak bezbłędnie sporządzić Rb-27S za maj 2019 roku
Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-27S wynikają głównie z: niewłaściwie zbudowanej analityki do konta 221, nieujmowania w przypisie bilansu otwarcia konta 221, niewykazywania dochodów nieprzypisanych. Skorzystaj z przykładów, aby uniknąć nieprawidłowości.

czytaj więcej »

W rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzono kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, z mocą obowiązującą od 1 stycznia tego roku, i mają zastosowanie do planowania budżetowego na 2019 rok. Na prośbę Czytelników zamieszczamy zestawienie tych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem robót publicznych. Poproszę o wskazanie sposobu księgowania podzielonej płatności VAT od faktury dotyczącej sprzedaży wody i ścieków, wystawionej przez ZRP. Podatek widnieje na wyciągu bankowym dochodów „Regulacja VAT”. Jest to kwota ze znakiem minus. Osobno widnieje wpłata dotycząca przedmiotowej faktury w wysokości netto.

czytaj więcej »

Pytanie: Który paragraf należy zastosować do klasyfikacji budżetowej kosztów w przypadku zapłaty za bilet parkingowy? Pracownik pojechał do sklepu na zakupy w miejscowości, gdzie jest siedziba pracodawcy.

czytaj więcej »

Połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT i kary z błędy w ewidencji VAT – takie m.in. zmiany zakłada najnowszy projekt zmian w VAT. Nowe przepisy wejdą w życie od 2020 roku, a nie jak zakładano pierwotnie 1 lipca 2019 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Za ile lat (jaki okres) wstecz zakład robót publicznych ma prawo wystawić fakturę za pobór wody i odprowadzanie ścieków, jeśli została stwierdzona niesprawność wodomierza (uszkodzenie mechaniczne – przewiercona szybka wodomierza przez odbiorcę usług), a nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy nastąpiło uszkodzenie? Zasady wystawiania faktur określają przepisy art. 106a−106q ustawy o VAT. Przepisy te nie precyzują terminu, po upływie którego wyłączona jest możliwość wystawiania faktur. W konsekwencji faktury mogą być wystawiane dowolnie długo po wystąpieniu zdarzenia, którego dotyczą (z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim faktury zostaną wystawione po upływie okresu przedawniania zobowiązania podatkowego, którego dotyczą, nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sprzedaż dla pracowników (udokumentowana fakturą i zapłata przelewem): drewna opałowego (z wycinki drzew z terenu miasta), notebooków i telefonów komórkowych, które wymieniane są na nowe, trzeba ewidencjonować z użyciem kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel