WYDANIE ONLINE

Jakie zdarzenia ujmować na kontach pozabilansowych − przykłady
W jednostkach sektora finansów publicznych funkcjonują konta pozabilansowe, na których obowiązuje zasada jednostronnego zapisu. Salda tych kont nie wykazuje się w bilansie ani w rachunku zysków i strat, ponieważ zapisywane na nich informacje nie mają wpływu na stan aktywów, pasywów i wyniku działalności jednostki. 

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy DPS po centralizacji może wziąć samochód w ramach leasingu? Jeśli tak, to jak by wyglądało księgowanie rat oraz wykupu samochodu?

czytaj więcej »

Pytanie:  W ramach jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej ująć: opłatę za badanie techniczne pojazdu (roczne) w stacji kontroli pojazdu oraz opłatę rejestracyjną za wydanie nowego dowodu i opłatę ewidencyjną?

czytaj więcej »

Od 1 maja 2019 r. weszły w życie  przepisy wprowadzające obowiązek stosowania kas online, ustawa reguluje też przepisy dotyczące ulgi na zakup kas. Równocześnie z tymi zmianami weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odliczenia na zakup kasy online?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2018 roku otrzymałam informację od PZU o przyznaniu odszkodowania dotyczącego samochodu. Odszkodowanie to było przekazane do serwisu, który wykonywał naprawę. W związku z tym zaksięgowałam tę kwotę na pozostałych przychodach operacyjnych i pozostałych kosztach operacyjnych. Czy tego rodzaju wydatku nie należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

W świadectwie pracy nie będzie można wpisywać imion rodziców pracownika, nawet jeśli już wcześniej zostały podane. Jakie jeszcze inne zmiany zostaną wprowadzone do wzoru świadectwa pracy? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa, zajmująca się utrzymaniem dróg powiatowych, zatrudnia podwładnych pracujących w godzinach nadliczbowych, za które otrzymują wynagrodzenie.W regulaminie pracy jest zapis, że obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy (jednak wynagrodzenie za nadgodziny otrzymują za każdy przepracowany miesiąc, np. za luty w marcu). Kolejny zapis dotyczy zimowego utrzymania dróg, czyli dyżurów zimowych od 1 listopada do 31 marca − tych pracowników obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy.Pozostałe składniki wynagrodzenia: zasadnicze, funkcyjne, są stałe.Jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, czy należy rozdzielać okresy rozliczeniowe, tj. 1- i  4-miesięczny? Czy do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy liczyć średnią dotyczącą wynagrodzenia za nadgodziny i premie, czy też nie uwzględniać wynagrodzenia za nadgodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje zapytanie dotyczy zwolnienia lekarskiego o statusie „wsteczne do wyjaśnienia”. Czy płatnik składek do czasu wyjaśnienia sprawy przez ZUS powinien wprowadzić w absencje nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia? A w późniejszym czasie − jeśli zostanie wyjaśniona − korygować? Czy pozostawić bez rozliczenia i dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez ZUS wprowadzić absencję?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą prowadzić dodatkową dokumentację pracowniczą. Jakie konsekwencje grożą jednostce za nieprzestrzeganie tych zasad?

czytaj więcej »

wiper-pixel