WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 roku – wypełniamy krok po kroku
Sprawozdania Rb-70 sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia. Kwoty wykazane w tych sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdźmy, co wpisać w poszczególnych kolumnach i jak postąpić, jeżeli okaże się, że sprawozdanie zawiera błędy.

czytaj więcej »

Pytanie: Na druku polecenia wyjazdu służbowego w pozycji środki lokomocji wpisano: „bilet − komunikacja miejska”. Polecenie zostało wystawione na pracownika socjalnego, który jechał na szkolenie. Problem w tym, że pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której odbywa się szkolenie (mógłby dojść pieszo). Czy prawidłowe będzie ujęcie zwrotu przejazdu w paragrafie 470?

czytaj więcej »

Poprawny dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz Dom Pomocy Społecznej otrzymuje art. spożywcze w formie bezpłatnego przekazania  - umowa darowizny  od stowarzyszenia. Proszę o informację w jaki sposób przeprowadzić księgowanie, czy należy prowadzić np. ewidencję rozchodu towaru.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzimy stołówkę. Codziennie przygotowujemy dla uczniów śniadania, obiady i kolacje, często kupujemy produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. Jak zaksięgować produkty nienadające się już do spożycia (protokół strat).

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe. Tak wynika z najnowszego projektu dotyczącego zmian w VAT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2019 r. Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarów i usług.

czytaj więcej »

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Poznaj konsekwencje wyroku.

czytaj więcej »

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia o ochronie danych dostosowuje wiele ustaw do RODO, w tym Kodeks pracy. O jakich zmianach trzeba pamiętać? Nowe przepisy wskazują kategorie danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę nie tylko w procesie rekrutacji od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ale także już po zawarciu umowy o pracę od pracownika. 

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze strajkami nauczycieli mam wątpliwości,  jak ująć w druku ZUS RPA „okres wykonywania pracy nauczycielskiej”? Obniżenie wynagrodzenia za strajk obejmuje dni robocze, jak należy potraktować soboty, niedziele i święta?

czytaj więcej »

wiper-pixel