WYDANIE ONLINE

Długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe oraz środki pieniężne w drodze
Na koncie 073 księgujemy zmniejszenie lub zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek zmian rynkowych. Z kolei konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych. Skorzystaj z praktycznych wskazówek, aby bezbłędnie prowadzić ewidencję.       

czytaj więcej »

Spółki kapitałowe z udziałem jednostek samorządowych, gminy, powiaty i samorządowe zakłady budżetowe mają również obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych. Promotorem może być osoba, która przekazuje innym spółkom z grupy lub firmom współpracującym uzgodnienia czynności mających lub mogących mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

czytaj więcej »

Minister Finansów wprowadza kolejne modyfikacje w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie od 2019 roku Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich paragrafach należy zaksięgować wydatki poniesione z tytułu wyjazdu nauczyciela z grupą uczniów na konkurs? Czy całość poniesionych kosztów za pociąg i zakwaterowanie można ująć na § 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie zaksięgować fakturę bądź umowę kupna z terminem płatności 180 dni? Kiedy rozliczamy VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i obok zasiłku macierzyńskiego miała wypłacane stażowe, gdyż jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Obecnie osoba ta będzie na urlopie rodzicielskim. Co zrobić z dodatkiem stażowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opodatkowania gminy podatkiem VAT za usługę budowlaną polegającą na wymianie pokrycia dachowego na budynku, w którym znajduje się sklep oraz lokale mieszkalne. Powierzchnia lokali mieszkalnych przekracza 50% powierzchni budynku. Żaden lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni 150 m2. Czy dla lokali mieszkalnych powinna zostać zastosowana stawka preferencyjna 8%, a dla powierzchni przypadającej na lokal użytkowy 23%, czy całość 23%? Gmina będzie koszty remontu refakturować.

czytaj więcej »

wiper-pixel