WYDANIE ONLINE

Poznaj wskazówki, w jaki sposób ustalać pogotowie kasowe jednostki
Ustalenie właściwej organizacji gospodarki kasowej jednostki należy do kierownika jednostki, który powinien ustalić zasady gospodarki finansowej w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości. Zasady te mogą być wydane także w formie odrębnego zarządzenia kierownika jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie:  Chodzi o niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym dotyczącą zajęcia pasa drogowego (należność główna, kara, odsetki) z 2013 roku, która przeterminowała się po 5 latach. Mamy postanowienie urzędu skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ, w naszym przypadku powiat, nie posiada uchwały w sprawie umarzania należności publiczno-prawnych, tylko dotyczącą należności cywilnoprawnych. Nadal mamy tę należność w księgach rachunkowych. Proszę o podpowiedź, jakich księgowań dokonać, aby usunąć ją z ksiąg rachunkowych i czy nadal powinniśmy wykazywać tę należność w sprawozdaniach Rb-N, Rb-27S?

czytaj więcej »

Jeśli instytucja kultury wykorzystuje dane konto, powinno ono znaleźć odzwierciedlenie w formalnie przyjętej polityce rachunkowości.

czytaj więcej »

Zmiany w VAT są już pewne: brak możliwości wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy czy też zastąpienie deklaracji VAT-7/VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT – to tylko niektóre zmiany. W tabeli zebraliśmy najważniejsze modyfikacje, które zakłada nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem, od kiedy dana zmiana wejdzie w życie.

czytaj więcej »

PIT zostanie obniżony z 18 do 17%. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Początek lipca przyniósł istotne dla samorządów rozstrzygnięcia, ponieważ 2 i 3 lipca zapadły wyroki w sprawie odliczania VAT przy działalności mieszanej prowadzonej przed 2016 roku, a 2 lipca NSA podjął uchwałę o skierowaniu zapytania do poszerzonego składu NSA w sprawie odliczania VAT przy zmianie sposobu zarządzania majątkiem. Sprawdźmy skutki tych wyroków dla jednostek.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opodatkowania gminy podatkiem VAT za usługę budowlaną polegającą na wymianie pokrycia dachowego na budynku, w którym znajduje się sklep oraz lokale mieszkalne. Powierzchnia lokali mieszkalnych przekracza 50% powierzchni budynku. Żaden lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni 150 m2. Czy dla lokali mieszkalnych powinna zostać zastosowana stawka preferencyjna 8%, a dla powierzchni przypadającej na lokal użytkowy 23%, czy całość jako 23%? Gmina będzie koszty remontu refakturować.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do lotniska w zagranicznej podróży służbowej, jeżeli pracownik napisał w rozliczeniu, że wyruszył z Warszawy do Bergamo samolotem, a potem do Carpi pojechał busem (Carpi to miejscowość docelowa), jeżeli nie przedstawił biletów za bus? Bilety lotnicze były wcześniej opłacone przez pracodawcę. Na podstawie jakich dokumentów powinnam rozliczyć ryczałt za jazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli wiemy, że w trakcie podróży zagranicznej przemieszczał się między miejscowościami na terenie Włoch w celu odbywania spotkań? Czy pracownik powinien wszystkie przejazdy udokumentować?

czytaj więcej »

wiper-pixel