WYDANIE ONLINE

14 wskazówek, jak krok po kroku przeprowadzić inwentaryzację w jednostce
 Niezachowanie ustawowych terminów, pominięcie sald zerowych czy nieodpowiednie kompensowanie niedoborów z nadwyżkami to tylko niektóre błędy, jakie mogą przytrafić się przy inwentaryzacji. Można ich jednak uniknąć. Sprawdź, jak dobrze przygotować się do inwentaryzacji, aby cały proces przebiegał sprawnie i bez kłopotów.  

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła działalność do końca sierpnia 2019 roku. Później będzie połączona z Gminnym Ośrodkiem Sportu. Czy należy wcześniej złożyć do Urzędu Skarbowego informację o zamknięciu ksiąg, sporządzonym remanencie? Do kiedy rozliczyć i złożyć CIT-8, bilans oraz RZiS?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie pracownicy w razie potrzeby podróżują samochodami prywatnymi w celach służbowych. Czy musimy mieć zawarte z nimi umowy o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca korzysta ze zwolnienia z PIT (poniżej 26. roku życia), jak powinna zostać rozliczona i wykazana składka na ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pojawił się już projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w nowych plikach JPK_VAT. Jakie dane będą wymagały raportowania? Przepisy dotyczące składania <a >nowego pliku JPK_VATwejdą w życie od 1 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że jednostki uznawane za mikro, małe oraz średnie będą zobowiązane do stosowania tych przepisów dopiero od 1 lipca 2020 r. Możliwe jednak będzie dobrowolne rozpoczęcie przesyłania nowego pliku JPK_VAT już od 1 kwietnia 2020 r. przez podatników obowiązanych do tego od 1 lipca 2020 r. 

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje znaczne uproszczenie systemu stawek VAT w zakresie towarów. Zmiana polega na przyjęciu jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych – w miarę możliwości i przy racjonalności systemu – działów CN.

czytaj więcej »

wiper-pixel