WYDANIE ONLINE

Jak po zmianach przepisów wyliczyć wynagrodzenie pracownika w 2020 roku
Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umowy zlecenia. Natomiast od października br. mamy niższą stawkę PIT i wyższe koszty uzyskania przychodu. Sprawdźmy na przykładach, jak po zmianach wyliczyć wynagrodzenie i jak ująć to w ewidencji księgowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o rozpisanie księgowania dotyczącego split payment w organie (urzędzie).

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje obowiązkowy split payment dla określonych w załączniku nr 15 branż. Podatnik, który mimo ciążącego obowiązku nie dokona płatności poprzez mechanizm podzielonej płatności, musi liczyć się z konsekwencjami.   Mechanizm podzielonej płatności polega na dokonaniu zapłaty na rzecz kontrahenta przy użyciu MPP (mechanizmu podzielonej płatności), czyli jednego przelewu do dostawcy za daną dostawę lub usługę w podziale na płatność kwoty VAT i płatność kwoty netto. 

czytaj więcej »

W przyszłym roku zwiększy się zagrożenie karami pieniężnymi za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.600 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy Instytucja Kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, powinna od 1 września 2019 r. przy dokonywaniu płatności za faktury do 15.000 zł sprawdzać kontrahenta na białej liście podatników, czy tylko płatności powyżej 15.000 zł? Czy IK powinna złożyć aktualizację rachunków bankowych na deklaracji NIP-1, pomimo że nie jest czynnym podatnikiem VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała fakturę pro-forma tytułem zapłaty 50% zaliczki w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Czy obowiązek podatkowy w WNT powstanie już z chwilą zapłaty zaliczki, czy dopiero w momencie wystawienia przez sprzedawcę faktury ostatecznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela na cały etat. Podpisaliśmy z nim drugą umowę o pracę na 2/18 etat. Wynagrodzenie naliczane jest na odrębnej liście płac. Wynagrodzenie z drugiej umowy jest nieduże, dlatego składka zdrowotna jest pomniejszona do wysokości zaliczki na podatek, natomiast zaliczka na podatek wynosi 0,00 zł. Czy prawidłowo naliczamy zobowiązania wobec ZUS i US? Nie chcemy tych wypłat sumować i łączyć na jednej liście, gdyż ta druga umowa jest księgowana oddzielnie i ma inne źródło finansowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy (zatrudniony na umowę o pracę na czas określony 08.10.2018r. - 07.04.2019 r.) zwrócił się z prośbą o wyrównanie dodatku stażowego. W chwili rozpoczęcia pracy staż na starcie  wynosił 3 lata, 2 miesiące i 8 dni. Pracownik równocześnie był zatrudniony w innym miejscu pracy, w którym stosunek pracy ustał 31.01.2019 r. W dniu 08.02.2019 r. dostarczył nam świadectwo pracy i od lutego 2019 r. otrzymał dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego (stosownie do udokumentowanego stażu pracy). Czy zatrudniony ma prawo do wyższego dodatku stażowego dopiero od momentu faktycznego udokumentowania dłuższego stażu pracy? Czy pracownikowi należy się wyrównanie począwszy od 8.10.2018 r. ?

czytaj więcej »

wiper-pixel