WYDANIE ONLINE

Jaki minimalne wynagrodzenie wpływa na inne świadczenia w 2020 roku
Ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej, jaka będzie najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ile wyniosą kwoty wolne od potrąceńprzymusowych? W tekście mamy szczegółowe wyliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie do wysokości naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2020 dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: W jaki sposób powinien pracodawca udzielić zwolnienia z pracy w sytuacji gdy pracownik otrzymał powołanie do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata? Praca jaką wykonuje pracownik nie jest powiązana z uprawianą dyscypliną sportową. Czy w okresie takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do uprawnień pracowniczych lub do wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem księgową w Związku Gmin. Działamy na podstawie tych samych przepisów, jak jednostki samorządu terytorialnego. Proszę o pomoc w zaksięgowaniu operacji split payment zarówno w jednostce, jak i organie. Otrzymałam zapłatę za fakturę na rachunek bieżący w kwocie 1.000 zł. Z rachunku bieżącego automatycznie przeksięgowano VAT na Rachunek VAT. Księguję te dwie operacje następująco: 130-01/221 813,01 130-01/221 186,99, przeksięgowanie VAT na rachunek VAT: 141-02/130-01. Następnie muszę zaksięgować wpływ VAT na Rachunek VAT. Księgowanie wpływu VAT na Rachunek VAT przebiega następująco: 130-03/141-02. W momencie zapłaty za VAT z rachunku bieżącego kwota 186,99 zł przeksięgowuje mi się automatycznie na Rachunek bieżący. W tym momencie nie wiem, jak zaksięgować przeksięgowanie VAT z rachunku VAT i wpływ VAT na rachunek bieżący.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2018 roku bursa kupiła za gotówkę odkurzacze. W październiku 2019 roku zostały zareklamowane. Kontrahent za zakupiony towar zwrócił gotówkę. Dotyczy Wydzielonego Rachunku Dochodów. Czy zwrot gotówki powinniśmy zaksięgować na dochody, ponieważ koszt dotyczył ubiegłego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Mieszkaniec przebywa w domu pomocy społecznej od czerwca 2019 roku. W listopadzie przebywał w szpitalu i wystąpił z pismem o zwrot za nieobecność w DPS. W jakiej wysokości naliczyć zwrot za nieobecność, tj. 21 dni w roku kalendarzowym - czy proporcjonalnie do okresu przebywania w domu pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej otrzymał dotacje celową na remont. Proszę o informację, w jaki sposób przeprowadzić księgowanie, na jakich kontach? Część faktur już została zapłacona wcześniej, czy muszę tutaj zastosować dodatkowe księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Jesteśmy jednostką budżetową i zakupiliśmy suszarkę o wartości 15 tys. zł brutto. W planie finansowym została ujęta w paragrafie 6060. W związku z różnymi interpretacjami mamy wątpliwości, jak prawidłowo zaksięgować tę operację (z użyciem konta 080 czy z pominięciem) oraz jak zaksięgować w środkach trwałych. Środki na powyższy zakup nie były środkami z dotacji ani ze środków UE, tylko były wyodrębnione z naszego budżetu.

czytaj więcej »

Co zrobić, gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym jednostka chce zawrzeć transakcję, co zrobić, w przypadku gdy weryfikacja kontrahenta okazała się negatywna, a kontrahent jest w trakcje weryfikacji i nie ma go w wykazie? – odpowiedzi m.in. na takie pytania udzielił resort finansów.

czytaj więcej »

Obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiana niektórych stawek VAT – te zmiany obowiązują od 1 listopada br. Kolejne będą wchodzić w trakcie 2020 roku. Sięgnij po podsumowanie zmian w VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W ramach prowadzonej działalności dokonujemy zakupów towarów, które są wykorzystywane w przedstawieniach. W październiku 2019 r. otrzymaliśmy od naszego kontrahenta Zalando dwie faktury za odzież zakupioną w sklepie internetowym w październiku. Na otrzymanej fakturze brak jest danych dotyczących sprzedawcy, adres umieszczono w stopce faktury, a dodatkowo naliczono 23% stawkę VAT, jak w obrocie krajowym. Nasz kontrahent widnieje na białej liście podatników, co oznacza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, NIP wykazany w stopce nie jest poprzedzony przedrostkiem PL. W wykazie podatników VAT widnieje informacja, że siedziba firmy znajduje się w Niemczech. Proszę o informację, czy odliczenie VAT (oczywiście z zastosowaniem proporcji) będzie prawidłowe z naszej strony? Czy może jako nabywca powinniśmy rozpoznać WNT i od kwoty brutto faktury dodatkowo naliczyć VAT? Nadmieniam, że towar został wysłany do nas z magazynu znajdującego się na terenie Polski. Niestety dokumenty przewozowe mamy tylko do jednej z faktur.

czytaj więcej »

Pytanie: W domu kultury (instytucja kultury), w sali widowiskowo-kinowej organizujemy turniej na konsolach uczestnictwo w turnieju będzie możliwe po uiszczeniu opłaty wstępnej. Jak opodatkować opłatę wstępną? Czy można taki turniej potraktować jako wydarzenie sportowe? Dodam tylko, że głównym celem jednostki jest prowadzenie działalności kulturowej. W statucie mamy wymienione następujące zadania: upowszechnienie kultury, zaspokojenie lokalnych potrzeb w zakresie kultury, organizacja imprez kulturalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel