WYDANIE ONLINE

Jednostki muszą już zacząć przygotowania do zmian w VAT wchodzących w życie od 1 kwietnia 2020 r.
Od kwietnia bieżącego roku wchodzą w życie już w pełnym zakresie dwie istotne dla podatników VAT zmiany. Chodzi o wiążącą informację stawkową i nową matrycę stawek VAT. Jednostki sektora finansów publicznych już dziś powinny podjąć odpowiednie działania, aby przygotować się do nadchodzących zmian. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Pytanie: Główny księgowy jednostki budżetowej błędnie wyliczył podstawę zasiłków wypłacanych przez ZUS. Pracownik, u którego podstawa została zawyżona, nie chce zwrócić nadpłaconej kwoty. Jakie są możliwości odzyskania pieniędzy i od kogo należy je egzekwować? Księgowy nie pracuje już w jednostce. Listy były sprawdzane i zatwierdzane, czyli podpisywały je trzy osoby.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka budżetowa ma obowiązek wypłacić zaliczkę pracownikowi oddelegowanemu do podróży służbowej krajowej nawet, jeśli pracownik nie wyraził chęci jej pobrania? Czy można delegację rozliczyć po powrocie pracownika?

czytaj więcej »

W 2020 r. wzrósł dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.

czytaj więcej »

W kolumnie „zaległości netto” sprawozdania Rb-27S wykazuje się wyłącznie należności pozostałe do zapłaty, dla których termin zapłaty minął oraz które jednocześnie mogą być egzekwowane.

czytaj więcej »

Pytanie: Dokonałam rocznej korekty podatku VAT. Roczny wskaźnik do odliczenia VAT zmniejszył się o 1%. Jak powinno wyglądać księgowanie tej różnicy w księgach rachunkowych grudnia? Według mnie stanowi to pozostały koszt operacyjny. Jaki zastosować paragraf do tego kosztu? Jesteśmy zakładem budżetowym.

czytaj więcej »

Dochód z tytułu zbycia przez gminę akcji współtworzonej spółki należy ująć w § 078 „Dochody ze zbycia praw majątkowych”.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa obciąża notą drugą jednostkę z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika. Czy notę dotyczącą zwrotu części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 musimy wystawić w grudniu 2019 roku i wprowadzić jako należności do sprawozdań i bilansu? Czy można to zrobić po wypłaceniu pracownikowi tego wynagrodzenia, które może nastąpić do 31 marca br.? Jak wtedy powinno się potraktować i zaksięgować tę należność?

czytaj więcej »

 Od 1 stycznia 2020 r. na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów jest dostępne zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. 

czytaj więcej »

wiper-pixel