WYDANIE ONLINE

Tarcza antykryzysowa: sprawdź, jak wpływa na finanse samorządów
Ustawa łagodząca skutki spowodowane pandemią koronawirusa wprowadza wiele zmian, które mają chronić rynek gospodarczy i przedsiębiorstwa przed załamaniem. W tekście zamieściliśmy analizę przyjętych rozwiązań, które wpływają na finanse samorządów. Wskazujemy ponadto, na co powinny zwrócić uwagę samorządy, aby ograniczyć straty finansowe.  Rozwiązania zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wytyczne dotyczą głównie firm, ale w dużej mierze będą miały wpływ na działania i sytuacje jednostek sektora finansów publicznych.

czytaj więcej »

Obowiązek wysyłania JPK_VAT dla dużych jednostek został przesunięty na lipiec. Później też wejdą w życie zmiany dotyczące nowej matrycy stawek VAT. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach ustaw nowelizujących ustawę o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca na wniosek pracownika wyraził zgodę na pracę zdalną. Ten jednak musi zakupić dostęp do Internetu. Faktura jest wystawiona na pracownika. W jaki sposób zwrócić podwładnemu ten koszt, w ramach jakiego paragrafu wydatków i czy jest to objęte podatkiem dochodowym?

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia wynika z uchwalonej niedawno ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Sprawdź, jakie zmiany nastąpiły w częściach budżetowych.

czytaj więcej »

Gmina może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami – twierdzi kielecka RIO.

czytaj więcej »

W związku z tarczą antykryzysową minister finansów przygotował rozporządzenie, które przesuwa obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki. Skorzystaj z praktycznego zestawienia nowych terminów.

czytaj więcej »

wiper-pixel