WYDANIE ONLINE

Podstawowym celem ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jednostkach publicznych jest sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych składają się na nie: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu. Osoby wypełniające tego rodzaju dokumenty muszą pamiętać, że od ubiegłego roku obowiązują nowe formularze, które zawierają m.in. rozszerzony katalog tzw. informacji uzupełniających.

czytaj więcej »

wiper-pixel