WYDANIE ONLINE

Kiedy można przenieść samorządowców do pracy w jednostkach pomocy społecznej
Tarcza antykryzysowa 2.0, oprócz przepisów dotyczących wsparcia przedsiębiorców i pracodawców, nałożyła na pracowników jednostek publicznych nowe obowiązki. Samorządowcy mogą przejść bowiem czasowo do pracy w jednostkach pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gminny ośrodek pomocy społecznej może pokryć zakup maseczek, przyłbic i środków dezynfekujących w ramach kosztów obsługi zadań zleconych? Zatrudniamy 50 pracowników w tym większość to pracownicy socjalni. Na przełomie ostatniego miesiąca wydaliśmy ze środków własnych około 8.000 zł na środki związane z ochroną i zwalczaniem COVID-19. Środki te zostały wykorzystane przy myciu i dezynfekcji pomieszczeń budynku ośrodka, a maseczki i przyłbice przekazane każdemu pracownikowi. Czy środki te można pokryć w ramach otrzymanej dotacji celowej na obsługę zadania 500 plus i świadczeń rodzinnych. W jakiej wysokości ? Czy w tym przypadku, należy powołać się na jakiś przepis?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zaksięgować na kontach i jak ująć w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-27S nieodprowadzone składki do ZUS za: marzec, kwiecień, maj w kwocie do 50% jednostki budżetowej typu szkoła, przedszkole, CUW, mały urząd? Wniosek złożony po nowelizacji ustawy o COVID-19 w kwietniu? Planujemy również rozliczyć w kwietniu opłacone już składki ZUS za marzec.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zdalnego nauczania w szkołach gmina przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Gmina w związku z tym projektem kupi laptopy, które następnie zostaną przekazane placówkom oświatowym. Czy gmina w związku z tym nie będzie miała prawa do odliczenia VAT od zakupionego sprzętu? Jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu? Czy prawidłową stawką będzie zastosowanie stawki 23%?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku polecenia pracy zdalnej z powodu COVID-19 przysługuje pracownikowi nadal ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, jeśli faktycznie samochodu prywatnego do celów służbowych z powodu pracy zdalnej nie używa?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina lub powiat zlecała usługę transportu uczniów niepełnosprawnych firmie zewnętrznej (transport w roku szkolnym, realizacja obowiązku szkolnego) z miejsca zamieszkania do szkoły. Czy te usługi  będą korzystały ze zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku polecenia pracy zdalnej z powodu COVID-19 przysługuje pracownikowi nadal ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, jeśli faktycznie samochodu prywatnego do celów służbowych z powodu pracy zdalnej nie używa?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu pracownik przebywał na opiece nad dzieckiem. Obecnie otrzymuje podwyżkę w kwietniu z mocą od 1 stycznia br.  Dodatek stażowy jest wypłacany za cały miesiąc z rozbiciem na dni przepracowane i chorobowe. Od dodatku stażowego za czas przebywania na opiece nie naliczamy składek ZUS. Musimy przygotować wyrównanie wynagrodzenia. Dodatek stażowy również wzrośnie. Czy od kwoty podwyżki dodatku stażowego za dni opieki należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, czy tylko podatek?

czytaj więcej »

 Sprawdź, jak się zmieniły odszkodowania za wypadki przy pracyOd 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zmodyfikować wysokość dodatku funkcyjnego głównej księgowej w jednostce budżetowej z formy procentowej na postać kwotową? Czy musi być przygotowane wypowiedzenie zmieniające, czy wystarczy porozumienie stron. Ta forma jest niekorzystna dla pracownika. Główna księgowa jest pod ochroną ze względu na wiek emerytalny. 

czytaj więcej »

Obecna sytuacja wywołana wirusem COVID-19 wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi w codziennym funkcjonowaniu, dlatego środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe mogą być uruchomione na działanie mające na celu ochronę życia i zdrowia obywateli. Czy pracodawca może przyznać dodatki specjalne pracownikom i wydatki z tego tytułu ponieść  ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe? Jak uruchomić środki na zakup wyposażenia zapewniającego właściwy stan sanitarny w urzędach? Sprawdźmy. 

czytaj więcej »

wiper-pixel