WYDANIE ONLINE

25 przykładów dotyczących urlopów wypoczynkowych ‒ praktyczny przewodnik
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Jest on przywilejem niezbywalnym, ściśle związanym ze stosunkiem pracy i pokrewnymi, co oznacza, że tylko osoba z zawartą z pracodawcą umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania może liczyć na płatny odpoczynek. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

czytaj więcej »

Naliczanie urlopów w praktyce sprawia sporo kłopotów, o czym świadczą liczne pytania do redakcji w tym zakresie. Mamy rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. 

czytaj więcej »

wiper-pixel