WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak ujmować w księgach odszkodowania od ubezpieczyciela
Jednostka budżetowa (szkoła) otrzymała na rachunek bankowy odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód powstałych na skutek zdarzenia losowego (zalany i uszkodzony przez wichurę dach). Jak postąpić w takiej sytuacji, jak zaklasyfikować to zdarzenie i na jakich kontach księgować?

czytaj więcej »

Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie od początku 2020 roku. Skorzystaj z praktycznego zestawienia zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy sklasyfikować zakup licencji dziennika Librus, szkolenie oraz wdrożenie aplikacji e-sekretariat, e-świadectwa na 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Mamy wystawioną notę księgową na 40 euro, termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania, termin ten jeszcze nie minął, więc nota nie jest przeterminowana. Czy w takiej sytuacji w sprawozdaniu Rb-27S nie musimy wykazywać tej należności jako zaległości netto przeterminowanej?

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy podatkowe poza egzekwowaniem swoich należności z tytułu podatków i opłat w formie pieniężnej często godzą się również na uregulowania zaległości podatkowych przez podatników w formie, jaką przewiduje art. 66 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów. Jakie ma to skutki w VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce z o.o. 100 procent udziału ma gmina. Czy wystawiając faktury, gdzie nabywcą jest gmina, a odbiorcą szkoła podstawowa (jednostka gminna), należy je oznaczać TP i wykazywać w JPK_VAT jako transakcje między podmiotami powiązanymi?

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wprowadzenie przepisów obniżających podatek od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. – było niezgodne z ustawą zasadniczą. Co w praktyce oznacza wydany wyrok?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową i nie jesteśmy zarejestrowani do VAT. Mamy Domy Nauczyciela, z których czynsz odprowadzamy na dochody państwa, a wpłaty za wodę, gaz energię przyjmujemy jako zwrot wydatków i wystawiamy mieszkańcom faktury za powyższe wpłaty na nasze konto. Obecnie rozpoczynamy inwestycje i wykonawca będzie nam wpłacać za korzystanie z wody, energii elektrycznej itp. Czy za wpłaty za media, z których będzie korzystał wykonawca, powinniśmy wystawić mu notę obciążeniową, czy fakturę. Czy mieszkańcom Domów Nauczyciela powinniśmy wystawiać faktury, jak dotychczas, czy może noty obciążeniowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel