WYDANIE ONLINE

Moment rozpoczęcia nowej pracy, wliczenie czasu trwania edukacji lub okresu zatrudnienia w poprzednich jednostkach to najważniejsze elementy, o których należy pamiętać przy obliczaniu wymiaru urlopu młodych pracowników.

czytaj więcej »

Proporcjonalne obliczenie czasu wypoczynku, zaokrąglenie niepełnych dni to najważniejsze zasady, o których muszą pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który ma prawo do urlopu w wymiarze wyższym niż 26 dni lub posiada prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, nie otrzymuje dodatkowego urlopu wypoczynkowego, chyba że urlop ten jest niższy niż 10 dni.

czytaj więcej »

Zgodnie z Kodeksem pracy urlopu udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy i wymiarem godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika.

czytaj więcej »

Przełożony może nakazać powrót z wypoczynku w trakcie trwania urlopu pracownika, musi się jednak liczyć z tym, że koszty podróży nie tylko pracownika, ale także jego rodziny poniesie jednostka.

czytaj więcej »

Dodatek specjalny, funkcyjny czy za wieloletnią pracę, premie, a także godziny nadliczbowe to elementy, które należy wliczyć, ustalając podstawę do wynagrodzenia urlopowego. Pamiętać przy trzeba także o składnikach zmiennych.

czytaj więcej »

Wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy możliwa jest wyłącznie, w przypadku gdy przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopu. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w czasie trwania stosunku pracy, także w sytuacji gdy bliski jest termin przedawnienia roszczenia pracownika o jego udzielenie.

czytaj więcej »

Stworzenie planu urlopowego i jego akceptacja przez pracodawcę ma moc wiążącą obie strony. Jeśli jednak pracownik nie złożył stosownego wniosku, nie będzie mógł pójść na urlop bez wcześniejszego ustalenia dni wolnych ze swoim przełożonym.

czytaj więcej »

wiper-pixel